Risker

Risker

Om bukspulsåderbråcket brister är risken att avlida 75-80%. Hälften dör innan de når operationsbordet och av de som hinner fram avlider runt hälften. Vid planerad operation är dödligheten endast 3%. Det är alltså av största vikt att upptäcka bråcket i tid!

Vilka är i riskzonen?

Abdominellt aortaaneurysm uppstår främst hos män från 60 års ålder och upp. Det uppstår sällan före 50-års ålder.
Benägenheten att utveckla bråck är till stor del ärftlig. Om du har en nära släkting som lider av aneurysm är risken 20-30% att du själv har eller kommer att utveckla det (om du är man).
Andra riskfaktorer är livsstilsbaserade, t ex rökning, högt blodtryck och dålig kost.
Kvinnor drabbas inte lika ofta, men vissa data tyder på att kroppspulsåderbråck hos kvinnor brister 3 gånger så ofta som hos män.

Åtgärder >