Läkarintyg för

Högre behörighet

Om transportstyrelsen anmodat dig att komma in med läkarintyg för körkort gällande behörighet för Buss / Lastbil/ Taxi kan du boka en tid och läkarintyget utfärdat. Läkarintyget fylls i digitalt och skickas in i samband med att du träffat läkaren.

Körkortsbehörigheter:

C1, C1E, C CE, D1, D1E, D, DE

Sjöfolk >