Undersökning

Screening av bukpulsådern

Genom en enkel ultrualjudsundersökning kan man upptäcka bråcket i tid. Stockholms läns landsting utför screening endast på 65-åriga män. Personer yngre eller äldre ryms inte inom screeningprogrammet. Vi erbjuder därför ultraljudsscreening av bukaorta för samtliga personer oavsett ålder som önskar denna undersökning.

Undersökningen

Screeningen sker med hjälp av ultraljud och är därför helt fri från smärta, komplikationer eller risker.
Undersökningen tar normalt mindre än 30 minuter.
Du får ofta komma tidigt på dagen eftersom du måste undersökas på fastande mage.

Vad händer sedan?

En normal bukpulsåder är mindre än 30 mm i diameter.

Om undersökningen visar på måttlig förstoring (30-40 mm) rekommenderas regelbunden uppföljning med ultraljudsscreening minst varannat år.

Om undersökningen visar på förstoring större än 40 mm sker remittering till kärlkirurg.
Detta kan eventuellt leda till en förebyggande operation där pulsåderbråcket ersätts med en konstgjord åder.

Pris för undersökning enligt prislista

Bokning sker bäst via mail eller telefon 070-3280419.