Sjöfolk

Friskintyg för sjöfolk

Vi utfärdar friskintyg för sjöfolk och har behörighet att utfärda intyg elektroniskt till Transportstyrelsen (läkarwebbwen). Läkarintyg kan utfärdas enligt Manilakonventionen De intyg som utfärdas är för framförande av fartyg i begränsad eller obegränsad fart och i alla befattningar.

Utlänska rederier

Vi utfärdar även intyg för utlänska rederier men beroende av krav på EKG,röntgen, blodprover etc. varierar priset

Pris för undersökning enligt prislista

Bokning sker via SMS , mail eller telefon 070-3280419.