Hälsokontroller

Stora hälsoundersökningen
Körkort

Hälsokontroll inför körkort för yrkestrafik (C-körkort infö Taxi körkort)

Priser enligt prislista

Bokning sker genom 070-3280419.