Prislista

Behandling

Totalt

exkl. moms moms

JAR FCL klass I - förnyelse av med. intyg

1 650:-

1 320:-

330:-

JAR FCL klass II - förstagångs-intyg inkl. med. intyg

2 000:-

1 600 :-

400:-

JAR FCL klass II - förnyelse av med. intyg.

1 650:-

1 280:-

330:-

JAR FCL klass III - flygledare

1 600:-

1 280:-

320:-

Stora hälsoundersökningen

2 200:-

2 200:-

0:-

Hälsokontroll körkort (yrkestrafik)

850:-

680:-

170:-

Sjöfolk inkl intyg

950:-

760:-

190:-

EKG/hörseltest

400:-

400:-

0:-

Sjukvårdande behandling

800:-