Prislista

Behandling

Totalt

exkl. moms moms

JAR FCL klass I - förnyelse av med. intyg

1 800:-

1 440:-

360:-

JAR FCL klass II - förstagångs-intyg inkl. med. intyg

2 000:-

1 600 :-

400:-

JAR FCL klass II - förnyelse av med. intyg.

1 800:-

1 440:-

360:-

JAR FCL klass III - flygledare

1 800:-

1 440:-

360:-

Stora hälsoundersökningen

2 700:-

2 700:-

0:-

Hälsokontroll körkort (yrkestrafik)

950:-

760:-

190:-

Sjöfolk inkl intyg

950:-

760:-

190:-

EKG/hörseltest

480:-

480:-

0:-

Sjukvårdande behandling

250:-